Szolgáltatások

A beruházás megvalósulásával egy olyan Hulladékipari Központ jön létre, amely az alapszolgáltatásokon felül további szolgáltatás-csomagokat is kínál a környezetvédelmi iparhoz, a hulladék-újrahasznosításhoz kötődő innovatív szektor számára.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. elektronikai  hulladékot hasznosító üzemében éves szinten a hazai összmennyiség egyharmadát képes feldolgozni, ezért nagy számú partner e-hulladékproblémáira tud megoldást kínálni, illetve az együttműködést ezen szolgáltatás révén megvalósító partnerek környezettudatosságban, energiahatékonyságban mutatkozó magasabb szintű igényeit is
maradéktalanul képes kielégíteni.

A szolgáltatások köre alapszolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások és egyéb speciális szolgáltatások mentén került kialakításra. A szolgáltatások kialakításában fontos célkitűzés volt, hogy a nyújtott szolgáltatások a sok esetben nagyon specifi kus igényekkel rendelkező célcsoport szükségleteihez igazodjanak, és kihasználtságuk biztosítsa a projekt eredményeinek fenntarthatóságát.

A működés során tapasztalható kihasználtság alapján a jövőben cél, hogy minél több szolgáltatást lehessen alapszolgáltatásként biztosítani, hogy ez is hozzájárulhasson a projekt fenntarthatóságához.

A szolgáltatások körét azok igénybe vételének hozzáférése, mértéke alapján betelepüléssel járó (alap)szolgáltatások, betelepüléssel rendelhető szolgáltatások, valamint állandó (pl. könyvelés) vagy eseti (pl. rakománykezelés, pályázatírás) szolgáltatásként is meghatározhatjuk.
   

Hírlevélre feliratkozás

E-mail: